School-Hulpinstanties

Op Autismewegwijzer vind je veel informatie over de combinatie autisme en school; teveel om op te noemen, dus begin echt daar (om toch een aantal voorbeelden te noemen: je vindt een checklist waar je op kunt letten bij het kiezen van een basisschool, maar je vindt er bijvoorbeeld ook een voorbeeld over een spreekbeurt over autisme).

Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA), stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwerp en beroepsonderwijs. Regionale steunpunten autisme, bieden scholen ondersteuning in de vorm van consultatie, voorlichting, scholing en regionale samenwerking. Maar je kan er ook praktijkverhalen terugvinden.

Als een kind met autisme in het regulier onderwijs zit en hulp nodig heeft dan zijn er verschillende mogelijkheden, deze vind je hier.

De PO-raad behartigt de belangen van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Daar lees je alles over speciaal onderwijs en een link naar informatie over de indeling in de 4 clusters.

De Stichting Autipassend Onderwijs Utrecht: Deze stichting is opgericht door en voor ouders, richt zich op voortgezet onderwijs en streeft na dat er in de regio Utrecht goed havo/vwo-onderwijs komt voor kinderen met autisme op (hoog)begaafd niveau. Een belangrijk onderdeel daarvan is het informeren en ondersteunen van hun ouders. Mooie initiatieven zijn te vinden op deze website, zoals brugklastrainingen om kinderen van groep 8 voor te bereiden op het middelbaar onderwijs, uitleg over trajectbegeleiding op regulier voortgezet onderwijs, zoeken naar scholen uit regio Utrecht, een overzicht van ervaringen van ouders over hoe hun kinderen met autisme de middelbare school ervaren. Zeker de moeite waard om uitgebreid door te nemen als de overstap naar de middelbare school in beeld komt.

Maar je vindt er bijvoorbeeld ook de organisatie ITVitae (Amersfoort) waar specifiek de doelgroep van jongeren met autisme worden opgeleid tot IT-specialist.

Je kan je abonnement op hun nieuwsbrief, waardoor je het laatste nieuws in je mailbox krijgt.

Stichting Gewoon Speciaal: Stichting Gewoon Speciaal wil kinderen van 3 tot 14 jaar met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Ieder kind moet zo goed mogelijk onderwijs krijgen, ongeacht de extra behoefte aan zorg. Stichting Gewoon Speciaal beheert een aantal scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (de Driehoek te Wijk bij Duurstede, De Kristal te Maarssen, de Stuifheuvel te Zeist en de Wissel te Houten), een school voor Speciaal Onderwijs (de Dr. C.P. van Leersumschool te Zeist en Veenendaal) en: het Expertise-Centrum KANS te Houten (zie hieronder).

Expertise-Centrum KANS: Professionele hulp, begeleiding en coaching voor kinderen met leer- en of/gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme. Ze zijn bijvoorbeeld in te huren om informatiebijeenkomsten of workshops te geven op school.

Expertise-Centrum Uniek: Geeft antwoord op vragen van scholen en ouders over de  zorgbehoeften van kinderen (waaronder autisme) te voorzien. Zij zetten op school  behandelpraktijken op met daarin een team van o.a. logopedisten, kinder- en jeugdpsychologen en speltherapeuten, waar alle hulpvragen gesteld kunnen worden.

SBOwerkverband: Vereniging voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)-scholen: het aanspreekpunt voor het speciaal basisonderwijs en vertegenwoordigt het SBO in landelijke organen vanuit een open, verbindende houding in samenwerking met alle partners met als doel: goed en veilig onderwijs.