Omgeving van Houten

Diagnosestelling en/of behandeling

Diagnosestelling en behandeling

Altrecht (Utrecht e.o.): Iedereen van 0 – 100 jaar met (een vermoeden van) autisme kan terecht bij Altrecht voor diagnostiek en behandeling. Het gaat om problemen door autisme die de huisarts, medisch specialist of vrijgevestigde psycholoog niet (meer) kan behandelen. Ze bekijken welke hulpvraag er is en stemmen het behandelaanbod daarop af. Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld thuisbegeleiding, psychotherapie, gedragstherapie, psychomotorische therapie (PMT), groepsbehandelingen voor kinderen, groepsbehandelingen voor ouders, oudercursussen of lotgenotenbijeenkomsten.

Gezinsbegeleiding Autisme (GBA) (Culemborg): Begeleiding in het gezin als er een kind is met autisme, waarbij de sociale omgeving actief wordt betrokken. Regelmatig organiseert het GBA ook activiteiten voor haar klanten: van zwemmen tot survivalkamp. Ook bieden zij matrixcoaching: een nieuwe methode om leer- en gedragsproblemen te verhelpen.

PsyMens: Utrecht, Nieuwegein, Woerden, Amersfoort): Kleinschalige GGZ-instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Volwassenen, jongeren en kinderen die een op verandering en verbetering gerichte (psycho-)therapie nodig hebben kunnen bij Psymens terecht o.a. voor diagnosticeren en behandelen.

Reinaerde (Provincie Utrecht): Reinaerde biedt vele soorten ondersteuning aan kinderen met autisme en het gezin, zoals ambulante jeugdhulpverlening (zoals familietherapie), ze hebben kinderdagcentra voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waar diverse deskundigen bij betrokken zijn, naschoolse opvang en vakantieopvang (kijk hier voor alle locaties, waaronder een locatie in Houten). Daarnaast bieden zij diverse behandelingen, waaronder verblijf elders, (voor logeerplekken zie de website www.debuitelaers.nl) en hebben zij een diagnostisch centrum, met o.a. een autismeteam.

Universitair Medisch Centrum (UMC) (Utrecht): Het UMC Utrecht biedt psychiatrische onderzoek en diagnostiek bij twijfel over een ontwikkelingsstoornis. Bij een diagnose autisme bieden zij diverse behandelingen.  Kinderen en jongeren, bij wie het niet lukt om de problemen adequaat aan te pakken via een poliklinische behandeling, biedt het UMC een meer intensieve vorm, zoals dagbehandeling of 24-uursopname.

Youké (Midden-Nederland): Youké staat voor sterke jeugd. Zij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar: bijvoorbeeld dagbehandelingen en oudercursussen over autisme. In de Berg en Boschschool in Houten zit ook een dagbehandelgroep.

Verdere organisaties/initiatieven

Diagnosestelling en behandeling 2

Autismecafé (IJsselstein): Ontmoetingsplek voor ouders met kinderen met autisme, er zit ook een locatie in IJsselstein.

Autiwijs (Nieuwegein): Wegwijs in autisme voor en door ouders/ verzorgers van kinderen met autisme in Nieuwegein en omgeving. Initiatief van een ouder in Nieuwegein. Te vinden op Facebook.

Belangenvereniging Sien (Utrecht) (lidmaatschap): Belangenvereniging Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Niet gericht op autisme dus, maar ze geven wel workshops en trainingen gericht op het versterken van het eigen sociale netwerk in Houten, bedoeld voor ouders, familie en mantelzorgers van iemand met autisme.

Buurtgezinnen (o.a. Houten, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein): buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt, zodat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. Buurtgezinnen is actief in meer dan 20 gemeentes in Nederland, waaronder in Houten.

Handje helpen (Utrecht): Vrijwilligersorganisatie handje helpen, heeft vrijwilligers & stagiairs die kinderen met een beperking of gedragsprobleem helpen. Denk aan bijvoorbeeld ondersteuning in de opvoeding, of oppashulp of logeergezin voor jongeren met een beperking. Ook kunnen ze hulp bieden aan mantelzorgers en overige familieleden die een steuntje in de rug nodig hebben.

NVP-thuishulp (Landelijk, maar ook Houten, Vianen, Utrecht, Zeist): Vrijwillige hulp voor mantelzorgers: een vrijwilliger die bijvoorbeeld iets leuks met je kind kan ondernemen. Deze organisatie opereert vanuit meer dan 60 plaatsen in Nederland

(voor nog meer organisaties/initiatieven uit de omgeving van Houten, ga verder naar: sport school en dagje uit)

(terug naarhulp)