Onderwijsinstellingen Speciaal onderwijs Houten e.o.

Een selectie:

SCHOLEN VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS (SBO)

De Wissel (Houten)

De Stuifheuvel (Zeist)

 

ZOWEL BASIS ALS VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

Maupertuus (Driebergen): Particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt passend onderwijs aan kinderen van 7 tot 20 jaar. Zij komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waar dat in het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende is gebeurd of niet mogelijk was. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus echt wordt gezien.

Berg en Bosch school (Houten en Bilthoven): School voor Speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Houten: VMBO, Bilthoven: TL, HAVO en VWO).

Mytylschool Ariane de Ranitz (Utrecht)