Opvang

  1. De Jonge Ontdekker (Houten)
  2. Reinarde (Provincie Utrecht)
  3. BSO de Weteringhoek (Houten)
  4. Stichting de Barrage (Werkhoven)
  5. BeActive (Almere)

 

1. De Jonge Ontdekker (Houten): De Jonge Ontdekker in Houten biedt dag- en buitenschoolse begeleiding aan voor kinderen tussen de 3 en de 16 jaar die behoefte hebben aan extra begeleiding in hun ontwikkeling. In groepen van maximaal 6 kinderen worden kinderen met ADHD, autisme of andere zorgbehoeften opgevangen en kan er ook gewerkt worden aan leerdoelen (de gemeente Houten heeft een contract met de Jonge Ontdekker).

2. Reinaerde heeft een aantal kindcentra en naschoolseopvang locaties, in de omgeving van Houten, waaronder de BSO de Weteringhoek in Houten (zie punt 3 hieronder).

3. BSO de Weteringhoek (Houten): Buitenschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking (valt onder Reinarde).

4. Stichting de Barrage (Werkhoven): Dag- en logeeropvang voor kinderen met een beperking.

5. BeActive (Almere): BeActive is een organisatie die activiteiten organiseert voor kinderen met autisme en/of ADHD en/of gedragsproblemen van 6 t/m 20 jaar. Zo organiseren zij weekend- en vakantieopvang en diverse kampen.

(terug naar thema’s)