School

Er is een onderscheid te maken tussen regulier onderwijs (passend onderwijs), en speciaal (voortgezet) onderwijs:

1. Regulier (voortgezet) onderwijs: Passend onderwijs is de huidige manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zodat zij in het reguliere onderwijs kunnen blijven, zoals kinderen met autisme.

2. Speciaal (voortgezet) onderwijs: Voor kinderen die het reguliere basisonderwijs ondanks extra ondersteuning niet kunnen volgen, is er plek in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

De scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurige ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen maken deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het (v)so. Voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking zijn instellingen ingericht die het onderwijs, de toelaatbaarheid en de ondersteuning voor deze leerlingen verzorgen. Houten, Lopik, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein vallen onder het samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht.

 

(Ga naar: HulpinstantiesOnderwijsinstellingen Speciaal Onderwijs Houten e.o.)

Klik hier voor een verhaal van een moeder in haar zoektocht naar een geschikte school voor haar kind

(terug naar thema’s)